Om Dotran

Dotran är

  • Kanske konstig
  • Kanske tråkig
  • Kanske unik
  • Kanske alldaglig
  • Kanske rolig
  • Kanske älskad
  • Absolut älskande
  • Kanske sig själv

Den här sidan finns inte för att ge världen något, nej snarare krävs det övertalning för att ens kunna ge sidan ett existensberättigande. Den är helt enkelt bara ett litet projekt, utan några större mål eller meningar. Den är ett resultat av den moderna människans behov av att finnas överallt. Den är ett resultat av mitt behov att skriva och bygga hemsidor. Kvalitet är någonting som inte kan garanteras varken på den ena eller den andra punkten.

Här står inte saker som egentligen angår någon, nej här står saker som säkert är skadliga att läsa och som antagligen leder till akut obehag för den som surfar förbi. Med internets frihet som försvar tänker jag inte hållas ansvarig för eventuella traumatiska följder av läsandet.

Den här sidan är helt enkelt ett resultat av egoism. Man är ju bara ett barn av sin tid.